Szkolenie – interpretacja wyników badań kwasów organicznych